Cây Bàng Ta

Liên Hệ

Số lượng :

Cây bàng ta là cây cảnh đô thị tên gọi chung là cây bàng. Tên khoa học là Terminalia Special thuộc họ thực vật Combretaceae. Về nguồn gốc của cây bàng ta hiện nay vẫn đang là vấn đề trang cãi, có thể có nguồn gốc từ Ấn Độ, bán đảo Mã Lai hay New Guinea.

Sản phẩm liên quan