Cây Chà Là

Liên Hệ

Số lượng :

Cây chà là còn được gọi là cây cau nga mi, cây chà là cảnh, tên tiếng anh là Dwraft date Palm, tên khoa học là Phonenix loureiri, thuộc họ Cau – Arecaceae. Có nguồn gốc từ Trung tâm Bắc phi châu và được gieo trồng để cung cấp thực phẩm cho Hy lạp. Tại các nước Trung đông cây chà là được trồng ở ốc đảo và sa mạc để lấy quả làm thức ăn.

Sản phẩm liên quan