Đá mài - Gạch Tezarro

menu open menu Close

Đá mài - Gạch Tezarro

Việt Mỹ cung cấp đá màu - Gạch Tezarrocao cấp dùng để ốp lát sàn, nền nhà, giúp bảo vệ công trình và tạo vẻ đẹp độc đáo cho sàn, tường, cầu thang và những khu vực trang trí khác